Logo 20let + zivefirmy logo

ziva razitko 25let   spolehliva firma 2016   spolehliva firma 2018   spolehliva firma 2022

Telefon top

+420 465 637 381 (prodejna), +420 465 637 385 (ústředna)

Hledání

Modernizace provozovny pro zpracování dřeva

Projekt DIVERZIFIKACE PODNIKU byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. V rámci projektu Diverzifikace podniku došlo k modernizaci provozovny pro zpracování dřeva za účelem výroby dřevostaveb a truhlářských výrobků. Tento projekt pomůže ke zlepšení dostupnosti služeb v dané oblasti. Výsledkem projektu je pořízení nového technologického vybavení (širokopásová bruska na dřevo, pokosová pila), pořízení nového lešení, teleskopického manipulátoru Class Scorpion 756 s adaptéry. Úspěšná realizace projektu nám vytváří lepší pozici na trhu s možností dalšího rozvoje a vede k ekonomické stabilizaci a diverzifikaci příjmů.

eu text logo mz logo