Aktuality

Oslavy 20. výročí založení Sdružení obcí Orlicka

Podpořili jsme Domov pod Žampachem

Jako generální partner oslav 20. výročí založení Sdružení obcí Orlicka, které se konalo 8. září 2012 v Pastvinách, jsme celý výtěžek z prodeje kláštereckých bramboráků – křapáčů, z brambor vypěstovaných na polích  ŽIVY, ve výši 6.450 Kč věnovali Ústavu sociální péče - Domov pod hradem Žampach. A tak jsme přispěli na dobrou věc.

Pozvánka na den otevřených dveří OMD

Vážení přátelé, zaměstnanci, akcionáři ŽIVY,

Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší investiční akce Odchovna mladého
dobytka na Zbudově před jejím dokončením.

Pramice 2013

První tým s obsazením Ramba Daniel, Kristejn Zdeněk, Kristejn David a Kristejn Lukáš se umístil na výborném 1. místě.

Druhý tým s obsazením Faltus František, Faltus Radek, Mužík Roman, Faltus Milan a Rous Jan se umístil na krásném 6. místě.